تبلیغات
قالب وبلاگ : میهن بلاگ و بلاگفاو................. - قالب استقلال برای میهن بلاگ و بلاگفا
نوشته شده توسط رئال مادرید در تاریخ جمعه 7 آبان 1389

سلام
این قالبو خودم تو قالب ساز آنلاین طراحی کردم.
لطفا اگه میشه آدرس وبتونو که این قالبو گذاشتید بدید تا بیام ببینم.

کد در ادامه مطلب

<head>
<!-- This Template is designed by the use of Online Template Builder: http://www.hamed-bd.com/template-builder -->
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<META content="وبلاگ <-BlogTitle->. قالب این وبلاگ توسط قالبساز آنلاین طراحی شده است" name="description" />
<META content="" name=keywords />
<title><-BlogTitle-></title>
<style>

body {
    background:url(http://mekham.persiangig.com/image/ESTEGHLAL%204.jpg) repeat  #0000FF;
    font: 9pt tahoma;
}
.titlediv {
    border:7px solid #FFFFFF;background:url(http://parsiansport.com/uploads/posts/1247906343.jpg) center no-repeat;
    direction:rtl; width:640px; height:480px; clear:both;
}
.title {
    position: relative; top: 45%; font-family:Times New Roman; font-size:24pt; color:#FFFFFF; font-weight:bold;
}
.side {
    direction:rtl; float:right; width:180px; padding:3px; height:100%;
}
.sidetitles {
width:100%; margin-top:30px; padding:2px; font-family:Tahoma; font-size:8pt; font-weight:bold; color:#FFFFFF;

    border-bottom:0px;}
.sidebody {
    width:100%; font-family:tahoma; font-size:9pt; padding:5px;
    
}
.main {
direction:rtl; width:520px;
float:left;
}
.maintitle {
    width:100%; margin-top:50px; padding:3px;  display:table;
    border:1px dotted #FFFFFF;border-bottom:0px;FILTER: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(gradienttype=0,startColorstr=#FFFF00, endColorstr=#FFCC00); background-color:#FFCC00;}
.posttitle {
float:right; font-family:Tahoma; font-size:10pt; font-weight:bold; color:#FFFFFF; display:table; float:right;
}
.postdate {
float:left; font-family:Tahoma; font-size:8pt; color:#FFFFFF;
}
.mainbody {
    width:100%;
    border:1px dotted #FFFFFF;    font-family:tahoma; font-size:10pt; color:black; text-align:justify;
    padding:5px; padding-top:10px; line-height:150%;
    background-color:#FFFFFF;    }
.commentlink {
font-family:Times New Roman; font-size:12pt; color:blue; font-weight:bold; text-decoration:none;
}
.commentlink:hover {
color:#3333FF; text-decoration:underline;
}
.PostFooter {
font-family:Tahoma; font-size:8pt; color:green; text-decoration:none;
}
.links {
    font-family:Tahoma; font-size:10pt;
    color: #000099;
    font-weight: none;
    font-style: none;
    text-decoration: none;

}

.parseek_link {
    font-family:Tahoma; font-size:10pt;
    color: #000099;
    font-weight: none;
    font-style: none;
    text-decoration: none;
}

.links:hover {
    color: #3333FF;
    font-weight: Bold;
    font-style: none;
    text-decoration: Underline;
}

parseek_link:hover {
    color: #3333FF;
    font-weight: Bold;
    font-style: none;
    text-decoration: Underline;
}
</style>

    <script language ="javascript">
    function GetBC(lngPostid)
    {
    intTimeZone=<-BlogTimeZone->;
    strBlogId="<-BlogId->";
    intCount=-1;
    strResult="";
    try {
    for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
    {
    if (BlogComments[i]==lngPostid)
    intCount=BlogComments[i+1] ;
    }
    }  catch( e) {
    }
    if ( intCount==-1)  strResult="آرشیو نظرات";
    if ( intCount==0)  strResult="نظر بدهید";
    if ( intCount==1)  strResult="یک نظر";
    if ( intCount>1)  strResult=intCount + " نظر" ;
    strUrl="http://commenting.blogfa.com/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
    strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" class=\"commentlink\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" +  strResult + " </a>" ;
    document.write ( strResult ) ;
    }
    function OpenLD()
    {
    window.open('LinkDump.aspx','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
    return true;
    }
    </script>

<bgsound src=http://www.hamed-bd.com/template-builder/music/elaheyenaz.mid loop=-1>

<script>function mo_save () {window.document.execCommand('SaveAs')}</script>
</head><body onload="window.name='<-BlogUrl->'">

<div style="width:100%; height:100%; text-align:center; font-family:Tahoma; font-size:8pt;">
<center>
    <div style="width:760px; height:100%;">
        <div class="titlediv">
            <div class="title">
                <-BlogTitle->                <br><font size="2" face="tahoma"><-BlogDescription-></font>
            </div>
        </div>
        <div class="side">
       
            <div class="sidetitles gradient">
            <-BlogTitle->            </div>
            <div class="sidebody alpha">
            <a href="<-BlogUrl->" class="links">خانه</a> |
            <a href="<-BlogArchiveLink->" class="links">آرشیو</a> |
            <a href="mailto:<-BlogEmail->" class="links">ایمیل</a><br><br>
           
    <BlogProfile>
        <BlogPhoto>
            <img src="<-BlogPhotoLink->">
        </BlogPhoto>
        <br><-BlogAbout->
    </BlogProfile>
<br>

           
                        <a title="در خدمتم" href="ymsgr:sendim?"><img border="1" src="http://opi.yahoo.com/online?u=&m=g&t=1"></a>
           
            </div>


           
                        <div class="sidetitles gradient">
            امکانات و ابزارها
            </div>
            <div class="sidebody alpha">
            <br>
            <a onclick="this.style.behavior='url(#default#homepage)';this.setHomePage('<-BlogUrl->');" href="javascript:void(0)" title="خانگی سازی"><img src="http://www.hamed-bd.com/template-builder/images/home.gif" border="0"></a>
            <a href="javascript:window.external.AddFavorite('<-BlogUrl->','<-BlogTitle->')" title="اضافه به علاقمندیها"><img src="http://www.hamed-bd.com/template-builder/images/favorit.png" border="0"></a>
            <a href="javascript:mo_save()" title="ذخیره كردن"><img src="http://www.hamed-bd.com/template-builder/images/save.gif"  border="0"></a>
            <a href="<-BlogXmlLink->"><img src="http://www.hamed-bd.com/template-builder/images/rss.png" border="0"></a>
            <a href="http://del.icio.us/post?url=<-BlogUrl->&title=<-BlogTitle->" title="Add to Del.ico.us"><img src="http://www.hamed-bd.com/template-builder/images/delicious.gif" border="0"></a>
            <br>
            <-BlogCustomHtml->            </div>
           
            <div class="sidetitles gradient">
            نوشته های پیشین
            </div>
            <div class="sidebody alpha">
            <BlogArchive><a href="<-ArchiveLink->" class="links"><-ArchiveTitle-></a><br></BlogArchive>            </div>
           
            <div class="sidetitles gradient">
            لینکدونی
            </div>
            <div class="sidebody alpha">
            <BlogLinks><a href="<-LinkUrl->" class="links" target="_blank" title="<-LinkDescription->"><-LinkTitle-></a><br></BlogLinks>            </div>

           
<div class="sidetitles gradient">
لینکهای روزانه
</div>
<div class="sidebody alpha">
<BlogLinkDump><a href="<-LinkUrl->" class="links" target="_blank" title="<-LinkDescription->"><-LinkTitle-></a><br></BlogLinkDump>
</div>

           
<div class="sidetitles gradient">
طبقه بندی موضوعی
</div>
<div class="sidebody alpha">
<BlogCategoriesBlock><BlogCategories><a href="<-CategoryLink->" class="links" target="_blank"><-CategoryName-></a><br></BlogCategories></BlogCategoriesBlock>
</div>


           
                        <div class="sidetitles gradient">
            امکانات جانبی
            </div>
            <div class="sidebody alpha">
                        </div>
           
           
                        <div class="sidetitles gradient">
            اخبار
            </div>
            <div class="sidebody alpha">
                            </div>
                       <div class="sidetitles gradient">
            پشتیبانی
            </div>
            <div class="sidebody alpha">
            <a href="http://www.hamed-bd.com/template-builder/" target="_blank"><img src="http://www.hamed-bd.com/template-builder/logo.gif" width="88" height="39" title="قالب ساز آنلاین"  style="border:1px dashed darkblue;"></a>
            <br>
            <span style="font-size:7pt;;">قالب این وبلاگ با استفاده از قالبساز آنلاین طراحی شده است.</span>
            <br><br>
            <span style="font-family:Courier New;">Powered by<br>
            <a href="http://Blogfa.com" class="links" target="_blank">Blogfa.com</a><br>
            <a href="http://hamed-bd.com/template-builder" class="links" target="_blank">Online Template Builder</a>
            </span>
            </div>
           
        </div>
        <div class="main">

        <BLOGFA>
            <a name="<-PostId->"></a>            <div class="maintitle gradient">
                <div class="posttitle">
                <-PostTitle->                </div>
                <div class="postdate">
                <-PostDate->                </div>
            </div>
            <div class="mainbody alpha">
            <-PostContent->            <br>[ <-PostCategory-> ]
            <br>+ <A class="PostFooter" href="<-PostLink->">نوشته شده در ساعت <-PostTime-> توسط <-PostAuthor-></A>
                <div style="width:100%; text-align:left;">
                <BlogComment>
    <span dir="rtl" >
        <script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script>
    </span>
</BlogComment>                </div>
            </div>
        </BLOGFA>


        </div>
    </div>
    <hr color="#999999" width="300px">
    قالب این وبلاگ با استفاده از <a href="http://hamed-bd.com/template-builder" class="links" target="_blank" title="Online Template Builder">قالب ساز آنلاین</a> طراحی شده است<br>
    ©2008 All rights reserved.<br><br>
    <a href="http://hamed-bd.com/template-builder" class="links" target="_blank">Build Your Own Template!</a>
</center>
</div>
</body>
 

ادامه مطلب . . .