تبلیغات
قالب وبلاگ : میهن بلاگ و بلاگفاو................. - قالب پرتقال
نوشته شده توسط رئال مادرید در تاریخ شنبه 22 آبان 1389


کد در ادامه مطلب

مشاهده

<html>

<head>
<!-- template name: orange, template designed by hamed aliverdi, weblog: http://mytemplate.blogfa.com/, email: dreamytemplate@live.com -->
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<-BlogTitle->" href="<-BlogXmlLink->">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.dreamytemplate.com/templates/blogfa/orange/style.css">
<title><-BlogTitle-></title>
<!-- BeginCommentCode -->
<script language="javascript">
function GetBC(lngPostid)
{
intTimeZone=<-BlogTimeZone->;
strBlogId="<-BlogId->";
intCount=-1;
strResult="";
try {
for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
{
if (BlogComments[i]==lngPostid)
intCount=BlogComments[i+1] ;
}
} catch( e) {
}
if ( intCount==-1) strResult="آرشیو نظرات";
if ( intCount==0) strResult="نظر بدهید";
if ( intCount==1) strResult="یک نظر";
if ( intCount>1) strResult=intCount + " نظر" ;

strUrl="http://commenting.blogfa.com/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" + strResult + " </a>" ;

document.write ( strResult ) ;
}

function OpenLD()
{
window.open('LinkDump.aspx','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
return true;
}

</script>
<!-- EndCommentCode -->
</head>

<body>

<div id="blog">
<div id="Main">
<div id="Header">
<div id="HeaderPadding">
<h1><-BlogTitle-></h1>
<h2><-BlogDescription-></h2>
</div>
</div>
<div id="Post">
<div id="PostTop">
&nbsp;</div>
<div id="PostPadding">
<!-- BeginPostCode -->
<BLOGFA>
<h3><-PostTitle-></h3>
<div class="PostContent">
<p><-PostContent-></p>
<br>
<p><BlogExtendedPost>
<a target="_blank" href="<-PostLink->">ادامه مطلب</a></BlogExtendedPost></p>
<p><BlogComment>
<script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script>
</BlogComment>&nbsp;</p>
<p class="Author">نوشته شده توسط <-PostAuthor-> در <-PostDate->
ساعت <-PostTime-> موضوع <-PostCategory-> |
<a target="_blank" href="<-PostLink->">لینک ثابت</a></p>
</div>
<hr>
</BLOGFA>
<BlogNextAndPreviousBlock>
<div id="Pages">
<BlogPreviousPageBlock>
<div id="PreviousPage">
<a href="<-BlogPreviousPageLink->">مطالب جدیدتر</a> </div>
</BlogPreviousPageBlock>
<BlogNextPageBlock>
<div id="NextPage">
<a href="<-BlogNextPageLink->">مطالب قدیمی‌تر</a></div>
</BlogNextPageBlock>
</div>
</BlogNextAndPreviousBlock>

<br />
<BlogPreviousItemsBlock>
<div id="Previous">
<p class="Title">آخرین نوشته ها</p>
<div class="Content">
<p>
<BlogPreviousItems>
<a href="<-PostLink->" target="_blank" title="<-PostDate->">
<-PostTitle-></a><br />
</BlogPreviousItems>
</p>
</div>
</div>
</BlogPreviousItemsBlock>
<!-- EndPostCode --></div>
</div>
<div id="Menu">
<div id="MenuTop">
</div>
<div id="MenuPadding">
<!-- BeginMenuCode -->
<p class="Title">درباره وبلاگ</p>
<div class="Content">
<p><BlogProfile><BlogPhoto>
<img src="<-BlogPhotoLink->"></BlogPhoto></BlogProfile></p>
<p><-BlogAbout-></p>
</div>
<hr>
<p class="Title">فهرست اصلی</p>
<div class="Content">
<p><a href="<-BlogUrl->" target="_blank">صفحه اصلی</a></p>
<p><a href="<-BlogArchiveLink->" target="_blank">آرشیو وبلاگ</a></p>
<BlogProfileLinkBlock><p><a href="<-BlogProfileLink->" target="_blank">مشخصات نویسنده وبلاگ</a></p></BlogProfileLinkBlock>
<p><a href="mailto:<-BlogEmail->" target="_blank">ایمیل</a></p>
<p><a href="http://mytemplate.blogfa.com/" target="_blank" title="طراح قالب: حامد علی وردی">طراح قالب</a></p>
</div>
<hr>
<BlogAuthorsBlock>
<p class="Title">نویسندگان</p>
<div class="Content">
<p><BlogAuthors>
<a href="<-AuthorLink->" target="_blank"><-AuthorName-><br>
</a></BlogAuthors></p>
</div>
<hr>
</BlogAuthorsBlock>
<BlogCategoriesBlock>
<p class="Title">آرشیو موضوعی</p>
<div class="Content">
<p><BlogCategories>
<a href="<-CategoryLink->" target="_blank"><-CategoryName-><br>
</a></BlogCategories></p>
</div>
<hr>
</BlogCategoriesBlock>
<BlogLinksBlock>
<p class="Title">دوستان</p>
<div class="Content">
<p><BlogLinks>
<a href="<-LinkUrl->" target="_blank"><-LinkTitle-><br>
</a></BlogLinks></p>
<p><a href="http://mytemplate.blogfa.com/" target="_blank" title="طراح قالب: حامد علی وردی">طراح حرفه ای قالب وبلاگ</a></p>
</div>
<hr>
</BlogLinksBlock>
<BlogLinkDumpBlock>
<p class="Title">پیوندهای روزانه</p>
<div class="Content">
<p><BlogLinkDump>
<a href="<-LinkUrl->" title="<-LinkDescription->" target="_blank">
<-LinkTitle-><br>
</a></BlogLinkDump></p>
<p><a href="javascript:void(0)" onclick ="OpenLD();">آرشیو پیوندهای روزانه</a></p>
</div>
<hr>
</BlogLinkDumpBlock>
<p class="Title">نوشته های پیشین</p>
<div class="Content">
<p><BlogArchive>
<a href="<-ArchiveLink->" target="_blank"><-ArchiveTitle-><br>
</a></BlogArchive></p>
</div>
<hr>
<p class="Title">طراح قالب</p>
<div class="Content">
<div id="Designer">
<a href="http://mytemplate.blogfa.com/" title="طراح قالب: حامد علی وردی" target="_blank"></a>
</div>
</div>
<hr>
<p id="RSS">
<a target="_blank" href="http://mytemplate.blogfa.com/"></a>
<a target="_blank" href="<-BlogXmlLink->">
<acronym title="Rdf Site Summary">RSS</acronym></a></p>
<p id="PoweredBy">POWERED BY </p>
<p id="Blogfa"><a target="_blank" href="http://www.blogfa.com/">
BLOGFA.COM </a></p>
<br>
<p class="CustomHTML"><-BlogCustomHtml-></p>
<!-- EndMenuCode --></div>
</div>
<div id="Footer">
<div id="FooterPadding">
TEMPLATE&nbsp;&nbsp; DESIGNED&nbsp;&nbsp; BY&nbsp;&nbsp;
<a target="_blank" href="http://mytemplate.blogfa.com/">HAMED&nbsp;&nbsp;
ALIVERDI</a> </div>
</div>
</div>
</div>

</body>

</html>

ادامه مطلب . . .